Lwena

To głównie plemię angolskie żyje częściowo w DRK i w Zambii. Prowadzeni przez króla, Mwana Yamvo, ludzie Lweny wspierają się od połowów na mokrych równinach u źródła rzeki Zambeze w Angoli. Struktura sztuki Lweny jest w dużej mierze oparta na strukturze Chokwe, ale zawiera bardziej wyrafinowane użycie pełnych, okrągłych kształtów, a także różni się od fryzur i skaryfikacji na policzkach i czole. Artystycznie wydaje się, że Lwena skupiła się na rzeźbieniu postaci kobiecych, które znajdują się również na ozdobnych obiektach “prestiżowych”, takich jak laski, grzebienie i pianino oraz na maskach. Różnią się one od tych z Chokwe, ponieważ ich posągi zazwyczaj przedstawiają sferyczną, przerywaną fryzurę, która jest często dzielona przez pionowy grzbiet i kątowe liniowe skaryfikacje na ich policzkach. W sumie jest to bardzo kobieca sztuka związana z plemienną strukturą społeczną, w której kobiety pełnią ważne role, w tym role wodza.