HISTORIA AFRYKAŃSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ

Afrykańska sztuka zwykle odnosi się do dzieł czarnej lub sub-saharyjskiej Afryki, tej części kontynentu pierwotnie zamieszkałej przez ludy murzyńskie, które rozwinęły kulturę zupełnie odmienną od rasy Kaukaskiej Afryki Północnej. W tym ogromnym obszarze geograficznym znajdują się regiony o radykalnie odmiennej topografii, klimacie i zasobach naturalnych. Gospodarki tych regionów również różnią się radykalnie od siebie, podobnie jak zwyczaje, religie, języki i wyrażenia artystyczne ich ludów. Istnieje również zdumiewająca różnorodność w każdym z regionów. Powszechne jest dzielenie Afryki subsaharyjskiej na następujące regiony geograficzne: otwarte obszary trawiaste Sudanu rozciągające się na całym kontynencie na południe od Sahary, lasy i lasy Afryki Zachodniej, dorzecze rzeki Kongo w Afryce Środkowej, Wschodnioafrykańskie sawanny, sawanny i pustynie południowej Afryki. Żaden z tych regionów nie ma jednolitej kultury.

Demokratyczna Republika Kongo